STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh âm sâu Theo phụ lục Theo phụ lục Thermo Fisher Scientific Pte Ltd. (a part of Thermo Fisher Scientific Inc.) Sử dụng để bảo quản máu, huyết tương, mẫu sinh học, hóa chất, sinh phẩm… với thời gian dài ở nhiệt độ lạnh âm sâu Quy tắc 2, phần II của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B