STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vi ống thông can thiệp mạch vành Theo phụ lục Theo phụ lục Goodman Co.,Ltd 1. Để bơm chất cản quang trong lòng mạch trong quá trình chẩn đoán nội mạch, cũng như việc tiêm thuốc dược phẩm trong quá trình điều trị nội mạch. 2. Để đưa các thiết bị được sử dụng trong quy trình PTCA đến những vị trí cần thiết. Qui tắc 7, Mục B, Phần II, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D