STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay dao phẫu thuật điện dùng một lần Theo phụ lục Theo phụ lục Yueh Sheng Electronic Industrial Co.,Ltd, Đài Loan Cắt, đốt trong phẫu thuật Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C