STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị ngăn ngừa Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) và Thuyên tắc phổi (PE) Theo phụ lục Theo phụ lục Guangzhou Longest Science & Technology Co.,Ltd/ Trung Quốc Phòng ngừa chứng Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) và Thuyên tắc phổi (PE) trước, trong và sau khi phẫu thuật, giảm đau nhức, giải độc cơ thể Quy tắc 9, Mục C, phần II , phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B