STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng dán OP-Film P252 Eurotape B,V Eurotape B,V Được dán trên da của bệnh nhân để che và bảo vệ trong quá trình can thiệp phẫu thuật. Sản phẩm được vô trùng và dùng một lần Điều 4, Nghị định 98/2021 TTBYT Loại B
2 Băng dán OP-Film P272 Eurotape B,V Eurotape B,V Được dán trên da của bệnh nhân để che và bảo vệ trong quá trình can thiệp phẫu thuật. Sản phẩm được vô trùng và dùng một lần Điều 4, Nghị định 98/2021 TTBYT Loại B