STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ lạnh âm sâu Theo phụ lục Theo phụ lục ILSHIN BIOBASE CO., LTD Dùng để bảo quản mẫu ở nhiệt độ rất thấp , sản phẩm này thường được sử dụng tại các trung tâm nghiên cứu, phòng lab, sản xuất ứng dụng cho các sản phẩm sinh học QUY TẮC 2, Phần II, TT39/ 2016/ TT-BYT TTBYT Loại B