STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm làm kháng sinh đồ: liên cầu khuẩn hiếu khí MicroScan MICroSTREP Plus Panel Type 1/B1027-201 Beckman Coulter, Inc. Beckman Coulter, Inc. MicroScan MICroSTREP plus Panel Type 1 được sử dụng cho xét nghiệm định lượng và/hoặc định tính mức độ nhạy cảm với kháng sinh của các khuẩn lạc liên cầu khuẩn hiếu khí được nuôi cấy trên môi trường rắn, bao gồm cả Streptococcus pneumoniae. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 6. TTBYT Loại B