STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng cuộn co giãn Theo phụ lục Theo phụ lục URGO HEALTHCARE PRODUCTS CO., LTD. Băng các vết thương trong phẫu thuật kể cả ở các vị trí khó băng. Cố định catheter, kim truyền - dụng cụ y khoa. QT1, phần II, phụ lục I TTBYT Loại A