STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng hydrocolloid vô trùng siêu mỏng Algoplaque Film Laboratoires Urgo Laboratoires Urgo Algoplaque Film-Thin là băng dán được thiết kế cho việc chăm sóc các vết thương nông ít tiết dịch (vết loét, vết loét nông do tì đè, vết thương), các vết thương gần lành (giai đoạn hình thành biểu mô) và vết khâu. QT1, phần II, phụ lục I TTBYT Loại A