STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 MÀN CHẮN DI ĐỘNG FMS14504; FWS14504; FMS16504; FWS10504; FMS18504; FWS18504; FMS14506; FWS14506; FMS16506; FMS10510; FWS14510; FWS16510; FMS18510; FWS18510; FMS14512; FWS14512 FWS16506; FMS18506; FWS18508; FMS14508; FWS14508; FMS16508; FMS18508; FWS18508; MACHAN INTERNATIONAL CO., LTD MACHAN INTERNATIONAL CO., LTD Hỗ trợ cho các Bác sỹ, y tá trong công tác khám chữa bệnh Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A
2 BÀN KHÁM NHI PE33 MACHAN INTERNATIONAL CO., LTD MACHAN INTERNATIONAL CO., LTD Hỗ trợ cho các Bác sỹ, y tá trong công tác khám chữa bệnh Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại A