STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị chiếu tia UV túi máu Mirasol Illuminator/11000 Terumo BCT Inc. Terumo BCT Inc. Thiết bị chiếu tia UV túi máu Mirasol được chỉ định để cung cấp năng lượng ánh sáng như một phần của hệ thống Mirasol. Hệ thống Mirasol sử dụng các đặc tính của tia cực tím (tia UV) và riboflavin để bất hoạt các mầm bệnh trong các sản phẩm máu Quy tắc 9, phần II, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B