STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tiêm thuốc Wellcare NP-01 Welford Malaysia Welford Malaysia Hỗ trợ truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân Quy tắc 2 TTBYT Loại B