STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm đông máu Coagulation Control Plasma Beijing Strong Biotechnologies, Inc. Beijing Strong Biotechnologies, Inc. Sử dụng để kiểm soát xét nghiệm xác định PT, APTT, FIB & TT. Quy tắc 6, Phần III, mục 1, phụ lục I, Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B