STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử bổ trợ cho xét nghiệm định lượng ALT, AST Pyridoxal-5-phosphate FS/250109910030 DiaSys Diagnostic Systems GmbH DiaSys Diagnostic Systems GmbH Thuốc thử bổ trợ cho xét nghiệm định lượng in vitro ASAT (GOT) và ALAT (GPT) trong huyết thanh hoặc huyết tương trong các hệ thống trắc quang Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế (TTBYT); Quy tắc 6, phân loại TTBYT chẩn đoán in vitro TTBYT Loại B