STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng HDL-Cholesterol Theo phụ lục Theo phụ lục Dialab Produktion und Vertrieb von chemisch-technischen Produkten und Laborinstrumenten Gesellschaft m.b.H. (tên viết tắt DIALAB hoặc DIALAB GmbH), Austria Thuốc thử chẩn đoán dùng cho xét nghiệm in vitro, để định lượng HDL-C (Lipoprotein cholesterol tỷ trọng cao) có trong huyết thanh hoặc huyết tương người đã chống đông bằng heparin trên các hệ thống đo quang. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 6 TTBYT Loại B