STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nút khóa cao su 99-2618-XX4 Nikkiso Co.,/ Japan Nikkiso Phụ kiện sử dụng cho máy lọc thận, lưu chuyển máu từ bệnh nhân qua bộ lọc và đưa máu đã được lọc về bệnh nhân; Thử nghiệm độ rò rỉ của máy lọc thận nhân tạo. Quy tắc 2, Phần IIA, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B