STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe cáng bệnh nhân NIHOPHAWA-XC01 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng để chăm sóc, vận chuyển bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ đựng thuốc và dụng cụ NIHOPHAWA-TDC01 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng để chứa thuốc và dụng cụ y tế trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Tủ đựng thuốc cấp cứu NIHOPHAWA-TTAB Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng để chứa thuốc trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Giường bệnh nhân NIHOPHAWA-GB04 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng để chăm sóc, khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Xe tiêm 2 tầng NIHOPHAWA-XĐ02 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng để đựng và vận chuyển thuốc, vật tư tiêu hao, dụng cụ tiêm truyền, khám bệnh hàng ngày trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân tại nhà,… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Ghế tập cơ tứ đầu đùi NIHOPHAWA-GTC04 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Ghế tập dùng trong phục hồi chức năng của cơ chân được sử dụng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Tủ đầu giường NIHOPHAWA-DG03 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng để chứa đồ của bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
8 Giường bệnh nhân 2 tay quay NIHOPHAWA-N200 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng để chăm sóc, cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
9 Bàn khám bệnh HP-BK02 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng để chăm sóc, cấp cứu, khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
10 Giường bệnh nhân HP-GB04 Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Hồng Phát Dùng để chăm sóc, khám chữa bệnh cho bệnh nhân trong các khoa phòng tại các cơ sở y tế, bệnh viện, phòng khám, chăm sóc bệnh nhân… Quy tắc 4, phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A