STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tăm chỉ nha khoa BW01 GUANGDONG MARBON DAILY & CHEMICAL LTD GUANGDONG MARBON DAILY & CHEMICAL LTD Sản phẩm được sử dụng để loại bỏ mảng bám và các mảnh thức ăn khỏi các kẽ hở và khoảng trống giữa các răng, giúp vệ sinh răng, hỗ trợ giảm viêm lợi. Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A