STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông siêu âm tim Theo phụ lục Theo phụ lục Irvine Biomedical, Inc. a St. Jude Medical Company Được chỉ định sử dụng cho bệnh nhân là người lớn và thanh thiếu niên để hình dung cấu trúc tim, lưu lượng máu và các thiết bị khác trong tim. Quy tắc 7, Mục B, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/22 TTBYT Loại D