STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm nhận ảnh kỹ thuật số bản phẳng Theo phụ lục Theo phụ lục Canon Electron Tubes & Devices Co., Ltd Dùng kết hợp với máy X-Quang thường quy để chuyển đổi ảnh kỹ thuật số trong việc thăm khám các tổn thương xương, mô và các bệnh về phổi. Quy tắc 10, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C