STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị Laser định vị bệnh nhân trong chẩn đoán và xạ trị Theo phụ lục Theo phụ lục LAP Laser Applications Asia Pacific Pte. Ltd. Thiết lập các mốc xạ trị cho bệnh nhân xạ trị ung thư. Giúp kĩ thuật viên biết được vị trí xạ trị cho bệnh nhân Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 TTBYT Loại A