STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu chống dính tự tiêu dạng phim Nachitin Absorbable Adhesion Barrier Film/06932461188888; 06932461170029; 06932461166671; 06932461170074; 06932461100149; 06932461100156 Yantai Wanli Medical Equipment Co.,Ltd Yantai Wanli Medical Equipment Co.,Ltd Vật liệu chống dính tự tiêu được chỉ định sử dụng cho các bệnh nhân trải qua phẩu thuật mở ổ bụng, chậu như một loại thuốc hỗ trợ nhằm giảm nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của sự kết dính sau phẫu thuật giữa thành bụng và các cơ quan nằm bên dưới và giữa các cơ quan nằm gần nhau, giữa tử cung và các cấu trúc xung quanh Quy tắc 8, điểm 5, phần II, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 của Bộ Y tế TTBYT Loại D
2 Vật liệu chống dính tự tiêu dạng Gel Nachitin Absorbable Adhesion Barrier Gel/06932461166817; 06932461166657; 06932461111114; 06932461166886; 06932461111121; 06932461121113; 06932461100699; 06932461166862 Yantai Wanli Medical Equipment Co.,Ltd Yantai Wanli Medical Equipment Co.,Ltd Vật liệu chống dính tự tiêu được chỉ định sử dụng cho các bệnh nhân trải qua phẩu thuật mở ổ bụng, chậu như một loại thuốc hỗ trợ nhằm giảm nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của sự kết dính sau phẫu thuật giữa thành bụng và các cơ quan nằm bên dưới và giữa các cơ quan nằm gần nhau, giữa tử cung và các cấu trúc xung quanh Quy tắc 8, điểm 5, phần II, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 của Bộ Y tế TTBYT Loại D