STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ kiện: nắp nhựa EUROCAP WITH TWO HOLES WITH STERILIZATION 30MM YANGZHONG HONGYUN BOTTLE CAPS MAKING FACTORY YANGZHONG HONGYUN BOTTLE CAPS MAKING FACTORY Dùng làm cổng truyền dịch, để lắp vào túi, chai truyền dịch Quy tắc 5, Phần II, Phục lục 1, Thông tư 05/2022/TT -BYT ngày 01/08/2022 TTBYT Loại B
2 Phụ kiện: nắp nhựa PP PORT WITH STERILIZATION 18MM YANGZHONG HONGYUN BOTTLE CAPS MAKING FACTORY YANGZHONG HONGYUN BOTTLE CAPS MAKING FACTORY Dùng làm cổng truyền dịch, để lắp vào túi, chai truyền dịch Quy tắc 5, Phần II, Phục lục 1, Thông tư 05/2022/TT -BYT ngày 01/08/2022 TTBYT Loại B