STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít chốt giữ mảnh ghép gân điều chỉnh được độ dài Theo phụ lục Theo phụ lục Conmed Corporation Sử dụng cho việc cố định mảnh ghép vào xương trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình bao gồm tái tạo dây chằng ACL, tái tạo dây chằng PCL, tái tạo dây chằng MCL, và tái tạo dây chằng LCL Quy tắc 8, phần II, phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C