STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi chân không cố định bệnh nhân xạ trị (Túi chân không cố định toàn thân) R7509NL Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd., China Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., Ltd., China - Dùng để cố định toàn thân bệnh nhân, phục vụ công tác điều trị trong xạ trị. Quy tắc 4 TTBYT Loại A