STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử chỉ thị Oxidase BD BBL Oxidase Reagent Droppers/261181 RR Donnelley, Supply Chain Solutions Mexico S.DE.R.L DE C.V. Becton, Dickinson and Company (BD) BD BBL™ Oxidase Reagent Droppers được sử dụng trong xét nghiệm oxidase của Kovacs như là một phản ứng định tính trong việc xác định các vi khu ẩn Gram âm không lên men đường và phức tạp. Quy tắc 6, Phần III, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B