STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (Catheter) cắt đốt điện sinh lý Theo phụ lục Theo phụ lục Abbott Medical Ống thông cắt đốt điện sinh lý FlexAbility được chỉ định sử dụng với máy bơm và máy cắt đốt RF thích hợp. Catheter được dùng để tạo ra những tổn thương nằm ở nội tâm mạc trong suốt quá trình cắt đốt (lập bản đồ, kích thích và cắt đốt) để điều trị loạn nhịp tim. Quy tắc 7 TTBYT Loại D