STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử chỉ thị Lactophenol Cotton Blue BD BBL Lactophenol Cotton Blue Stain Droppers/261188 RR Donnelley, Supply Chain Solutions Mexico S.DE.R.L DE C.V. Becton, Dickinson and Company (BD) BD BBL™ Lactophenol Cotton Blue Stain Droppers được dùng để nhuộm màu trong kiểm tra nấm. Quy tắc 6, Phần III, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B