STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử chỉ thị Vogesproskauer B BD BBL Voges – Proskauer B Reagent Droppers/261193 RR Donnelley, Supply Chain Solutions Mexico S.DE.R.L DE C.V. Becton, Dickinson and Company (BD) BD BBL™ Voges-Proskauer Reagent Droppers được sử dụng trong xét nghiệm Voges-Proskauer, một trong những xét nghiệm định lượng dùng để phân biệt các thành viên của Enterobacteriaceae. Quy tắc 6, Phần III, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B