STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử chỉ thị Calcofluor White BD BBL Calcofluor White Reagent Droppers/261195 RR Donnelley, Supply Chain Solutions Mexico S.DE.R.L DE C.V. Becton, Dickinson and Company (BD) BD BBL™ Calcofluor White Reagent Droppers được sử dụng để phát hiện nhanh nấm bằng kính hiển vi huỳnh quang với các vết phết trực tiếp. Quy tắc 6, Phần III, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B