STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo đường huyết OGCare OGCare – Meter Biochemical Systems International Biochemical Systems International Đo nồng độ đường gluco trong máu. Quy tắc 4, phần III, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Que thử đường huyết OGCare – Strips Glucose Biochemical Systems International. Biochemical Systems International. Đo nồng độ đường gluco trong máu. Quy tắc 4, phần III, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C