STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị điện phẫu thuật Theo phụ lục Theo phụ lục LED S.p.A Thiết bị được sử dụng trong quá trình điều trị phẫu thuật Quy tắc 9 Phần II, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B