STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi lấy bệnh phẩm Theo phụ lục Theo phụ lục Covidien LLC Túi lấy bệnh phẩm ENDO CATCH™ II 15 mm được dùng để vứt bỏ các mô lớn như lá lách, phổi, thai ngoài tử cung, túi mật, hạch lympho, buồng trứng, mẫu ruột và các cấu trúc mô khác một cách an toàn và tiện lợi. Quy tắc 2 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B