STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thùng điều trị nhiệt bằng Parafin AR 50N Trautwein GmbH, Germany Trautwein GmbH, Germany - Làm nóng chảy parafin để làm nhiệt trị liệu trong lĩnh vực phục hồi chức năng. Quy tắc 9 TTBYT Loại B