STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn (Băng tải) chạy gắng sức có cổng kết nối máy điện tim gắng sức ECG hoặc máy tính 8100T TAEHA MECHATRONICS CO.,LTD TAEHA MECHATRONICS CO.,LTD Để đánh giá khả năng gắng sức của tim Quy tắc 10 TTBYT Loại B