STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 VẬT LIỆU CHỈNH NHA DÙNG TRONG NHA KHOA Theo phụ lục Theo phụ lục ORTHO QUEST DÙNG ĐỂ CHỈNH HÌNH RĂNG TRONG NHA KHOA Quy tắc 5 (Mục 3), Phần I & II.B của Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016. TTBYT Loại B