STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám điện cho nội soi KC-2510E Paramount Bed Co., Ltd., Nhật Bản Paramount Bed (Thailand) Co., Ltd,. Thailand - Dùng để thăm khám trong bệnh viện, trung tâm y tế. Quy tắc 12 TTBYT Loại A