STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám cho siêu âm KC-2616C Paramount Bed (China) Co., Ltd., China Paramount Bed (Thailand) Co., Ltd,. Thailand - Dùng để thăm khám trong bệnh viện, trung tâm y tế. Quy tắc 4 TTBYT Loại A