STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh EXA PACS Konica Minolta Healthcare Americas,Inc Konica Minolta Healthcare Americas,Inc Dùng nhận hình ảnh và dữ liệu chụp chiếu hình ảnh y tế, lưu trữ, và xử lý hiển thị trên máy chủ cài đặt phần mềm và truyền tải qua hệ thống mạng máy tính đến các địa điểm khác nhau Quy tắc 10 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT và Điều 4, mục 2, khoản d, Nghị định 169/2018/NĐ-CP TTBYT Loại C