STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị vùi mô (Kèm phụ kiện đồng bộ) MTC-TE Medimeas Instruments, India Medimeas Instruments, India - Dùng để định hướng và nhúng các mô người vào khối parafin, chuẩn bị cho việc cắt mỏng. Quy tắc 5 TTBYT Loại A