STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vi dây dẫn can thiệp mạch thần kinh Mirage.008 Hydrophilic Guidewire/103-0608 Micro Therapeutics, Inc. dba ev3 Neurovascular Medtronic Inc. Can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh Quy tắc 7, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
2 Vi dây dẫn can thiệp mạch thần kinh X-pedion Hydrophilic Guidewire/103-0605-200; 203-0602-200 Micro Therapeutics, Inc. dba ev3 Neurovascular Medtronic Inc. Can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh Quy tắc 7, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D
3 Vi dây dẫn can thiệp mạch thần kinh Avigo Hydrophilic Guidewire/103-0606-200 Micro Therapeutics, Inc. dba ev3 Neurovascular Medtronic Inc. Can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh Quy tắc 7, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D