STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xi măng xương sinh học độ nhớt trung bình SmartSet MV Endurance DePuy International Limited Trading as DePuy CMW DePuy Ireland UC Sử dụng để cấy ghép trong phẫu thuật chỉnh hình khớp Phần B - Quy tắc 8 - Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C