STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc dùng chạy thận nhân tạo Theo bảng phân loại đính kèm MTP Medical technologies GmbH - Đức Serumwerk Bernburg AG Đức Chi tiết theo bảng phân loại đính kèm QT3, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C