STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (Catheter) chụp tim, mạch vành, chụp mạch não, mạch ngoại biên các cỡ Theo phụ lục Theo phụ lục Terumo Corporation Sản phẩm được chỉ định sử dụng trong các thủ tục chẩn đoán chụp mạch, để đưa chất cản quang và các tác nhân trị liệu đến các vị trí được lựa chọn trong hệ thống mạch. Ngoài ra còn để dẫn đường một dây dẫn hoặc một ống thông tới vị trí đích. Quy tắc 6, ý 6, mục B, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại D