STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sanitizer surface S2 132063/132063 Saniswiss SA Saniswiss SA Dung dịch sinh học làm sạch bề mặt Trung bình thấp TTBYT Loại B
2 Sanitizer Instruments E 132164/132164 Saniswiss SA Saniswiss SA Dung dịch ngâm rửa và khử khuẩn dụng cụ Trung bình thấp TTBYT Loại B
3 Sanitizer Instruments E 132165/132165 Saniswiss SA Saniswiss SA Dung dịch ngâm rửa và khử khuẩn dụng cụ Trung bình thấp TTBYT Loại B
4 Sanitizer Instruments G 132145/132145 Saniswiss SA Saniswiss SA Dung dịch ngâm rửa và khử khuẩn dụng cụ Trung bình thấp TTBYT Loại B
5 Sanitizer surface S2 132062/132062 Saniswiss SA Saniswiss SA Dung dịch sinh học làm sạch bề mặt Trung bình thấp TTBYT Loại B