STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít cố định mô, dây chằng Theo phụ lục Theo phụ lục Parcus Medical, LLC Vật tư cấy ghép dùng để cố định mô, xương, dây chằng và gân sử dụng trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 8, Mục B, Phần II, Phụ lục I Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C