STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu in 3D dùng trong nha khoa 3DDEN02-1000P1; 3DCNBF-1000A0; 3DCNBF-1000A1; 3DCNBF-1000A2; 3DCNBF-1000A3;3DCNBF-1000A3.5; 3DCNBF-1000A4; 3DCNBF-1000B1; 3DCNBF-1000B2; 3DCNBF-1000B3; 3DCNBF-1000B4; 3DCNBF-1000C2; 3DCNBF-1000D2; 3DCNB-1000A1; 3DCNB-1000A2; 3DCNB-1000A3; 3DCNB-1000B2 DIO Corporation DIO Corporation Dùng để tạo hàm, mão, cầu răng giả. Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B