STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Ferritin, Myoglobin và IgE Quantia Ferritin/Myoglobin/IgE Control /6K56-02 Biokit S.A. Biokit S.A. Vật liệu kiểm soát Quantia Ferritin/Myoglobin/IgE được sử dụng để theo dõi kiểm soát chất lượng kết quả của các xét nghiệm Quantia (Ferritin, Myoglobin, và IgE) bằng phương pháp đo độ đục. Vật liệu kiểm soát này được dùng cùng với thuốc thử Quantia (Ferritin, Myoglobin, và IgE). Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thuốc thử tương ứng trước khi dùng. Quy tắc 3, phần III, phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C