STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Xe lăn điện cho người khuyết tật LY-EB103; LY-EB103-N; LY-EB103-S; LY-ESB120; LY-ESB220; LY-ESB240 COMFORT ORTHOPEDIC CO.,LTD COMFORT ORTHOPEDIC CO.,LTD Dùng cho người khuyết tật Quy tắc 12 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Xe lăn cho người khuyết tật SL-5000 (CLASSIC); SL-5000 (CWHEELS); S1; X1 COMFORT ORTHOPEDIC CO.,LTD COMFORT ORTHOPEDIC CO.,LTD Dùng cho người khuyết tật Quy tắc 4 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A