STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông hỗ trợ can thiệp mạch ngoại biên Theo phụ lục Theo phụ lục Ev3, Mỹ Chỉ định để chỉ đạo, chỉ đạo, kiểm soát và hỗ trợ một nới dài dây dẫn để truy cập vào khu vực riêng biệt của các mạch máu ngoại vi. Khi được sử dụng như một phần của Hệ thống ngoại vi Covidien, Ống thông Enteer được chỉ định sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt hướng dẫn thông thường ngoài các tổn thương ngoại biên (bao gồm cả các khớp mãn tính) trước khi đặt các thiết bị can thiệp khác. Quy tắc 7 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B